Millainen on hyvä mainos? 1+4 vinkkiä mainostajalle

Millainen on hyvä mainos? 1+4 vinkkiä mainostajalle

Millainen on hyvä mainos? Kysymys on ollut ajankohtainen markkinoinnin ja mainonnan alalla siitä asti kun ensimmäiset mainokset julkaistiin papyruskaisloihin muinaisessa Egyptissä 3000 eKr [1]. Vastaus kysymykseen on yllättävän yksinkertainen.

 

Hyvä mainos palvelee tavoitetta

Ensinnäkin hyvä mainos toteuttaa mainoskampanjalle asetetun tavoitteen. Tavoitteessa on kyse siitä, millä aikajänteellä ja mitä hyötyjä mainoksella pyritään saavuttamaan. Mainoskampanjan tavoitetta määritettäessä valitaan ketä kampanjalla tavoitellaan (kohderyhmä), mihin ostopolun vaiheeseen mainosviesti kohdistetaan ja mitä sillä koitetaan saada aikaan. Esimerkiksi ostopolun alkupäässä pidemmän aikavälin tavoite voi olla tunnettuuden kasvattaminen ja valittujen mielikuvien ja tunteiden liittäminen yritykseen, tuotteeseen tai palveluun (brändimainonta). Myöhemmissä vaiheissa - kiinnostuksen herättäminen, harkinta, aktivointi - tavoitteena on auttaa asiakasta vakuuttumaan tarpeen olemassaolosta, tuotteen tai palvelun soveltuvuudesta ja siirtymään ostopolulla eteenpäin saaden aikaan toimintaa aina ostotapahtuman toteuttamiseen saakka. Nopeaan myynnin kasvattamiseen tähtäävää mainontaa kutsutaan taktiseksi mainonnaksi, jonka tavoitteiden saavuttamista ja tehokkuutta on tyypillisesti helpompi mitata. Näin erityisesti digitaalisissa kanavissa.

 

Sisällöllisesti hyvä mainos on 1.) erottuva, 2.) luottamusta herättävä, 3.) yksinkertainen ja 4.) kutsuu toimintaan

 

1) Hyvä mainos on erottuva

Erottuva mainos jää mieleen. Erottuminen voi tapahtua eri tavoin; kodikkaan lämpöisen tunnelman luova, nostalgisella tavalla aistimaailmaa hyväilevä Juhla Mokka -mainos puhuttelee eri kielellä katsojaa kuin terveydenhuollon pörssiyhtiön julkinen kehotus käydä (heidän toimipisteessään) hammaslääkärillä tarkistuttamassa hampaiden kunto. Tapoja erottua on monia aina huumorin käyttämisestä perustunteiden (ilo, suru, pelko, viha, inho, häpeä) herättämiseen. Mainoksen jääminen mieleen nostaa kuluttajan todennäköisyyttä valita mainostettava palvelu tai tuote hänen tehdessään seuraavan kerran aiheeseen liittyviä kulutuspäätöksiä. Tarkoituksenmukaisen erottumistavan valinta onkin yksi tärkeimpiä hyvän mainoksen vaatimuksia. 

 

2) Hyvä mainos herättää luottamusta

Luottamusta herättävä mainos on uskottava. Uskottavuuteen liittyy myös ammattimainen ja korkeatasoinen mainoksen toteutus. Mainoksen tasovaatimus on riippuvainen mainosympäristöstä ja yrityksen tavoittelemasta brändimielikuvasta. Esimerkiksi digitaalisissa kanavissa, jossa käyttäjät julkaisevat itse tuottamaansa materiaalia, voi myös mainosmateriaali olla harkiusti kanavan yleistä sisältöä mukailevaa. Mainoksen tulee lunastaa viestittämänsä lupaus; kuluttajaa ei kannata johtaa harhaan viestittämällä mainonnalla sellaisia arvolupauksia, jotka eivät tosiasiassa voi täyttyä. Tällainen mainos saa aikaan turhautumista, kun odotettu tavoite poikkeaa tosiasiallisesta toteutumasta.

 

3) Hyvä mainos on yksinkertainen

Yksinkertaisuus on hyve, joka pätee myös mainonnan maailmassa. Mainoksen viestin tulee olla ytimekäs ja helposti mieleenjäävä. Liian paljon oivaltamista väätivan mainoksen vaarana on, että toivottu viesti ei välity tai se ymmärretään väärin. Mainos voi tavoitteen mukaisesti keskittyä joko mainostettavan tuotteen tai palvelun myynninedistämiseen tai laajemmin tunnettavuuden lisäämiseen. Mahdollista on myös tähdätä näiden välimuotoon, mutta tämä edellyttää erityistä huolellisuutta, jotta viesti pysyy sekä tavoitteen että valitun kohderyhmän kannalta relevanttina. Yrittämällä miellyttää useita kohderyhmiä ei välttämättä lopulta miellytetä ketään. Onkin suositeltavaa keskittyä toteuttamaan valitun strategian mukaista mainontaa terävällä kärjellä. Tämä kärki voi olla esimerkiksi pölynimurin myynnin edistäminen aggressiivisen edullisesta hinnoittelusta viestien tai saksalaisen automerkin laatumielikuvan vahvistaminen. 

 

4) Hyvä mainos kutsuu toimintaan

Hyvä mainos kutsuu toimimaan. Onnistunut mielikuvamainonta liittää kohderyhmään kuuluvan katsojan tai kuulijan lähemmäksi mainostettavan brändin tuotteita ja palveluita. Vahva brändimielikuva kasvattaa näin todennäköisyyttä kääntyä kyseisen brändin puoleen siinä vaiheessa, kun ostoikkuna on auki tulevaisuudessa. Kun kun kiinnostus on herännyt, suora kehotus toimintaan mainoksen päätteeksi auttaa asiakasta siirtymään ostopolulla eteenpäin. Maksetulla mainonnalla voidaan ohjata kuluttajia brändin omiin kanaviin, jossa brändimielikuvaa voidaan edelleen vahvistaa, tarjota vastauksia harkintavaiheessa herääviin kysymyksiin ja aktivoida eri keinoin ostotoimenpiteen suorittamiseen.

 

Pohdittavaa:

Pysähdypä miettimään tätä lukiessasi mikä mainos sinun päässäsi soi tai näkyy kun pyydän sinua nimeämään ensimmäisen mieleen tulevasi mainoksen? Anna itsellesi hetki aikaa pohtia miksi juuri tuo mainos tuli ensimmäisenä mieleesi. Oliko kyseessä mielikuviin vaikuttava brändimainos vai enemmän taktisempi tarjouksiin pohjaava mainos? Kehotettiinko mainoksessa toimintaan? Näin pääset kärryille kyseisen mainoksen tavoitteesta ja erottautumiskeinoista. Kenties mainoksen tietty värimaailma, käytetty taustamusiikki tai yksinkertaisesti mainoksen herättämä tunne sai aikaan vastauksesi.

 

Suunnittele oma mainoskampanja minuuteissa:

Aloita kampanjan suunnittelu etsimällä kohderyhmäsi tavoittava mainoskanava!

 

Tarvitsetko apua kampanjasuunnittelussa?

Autamme sinua suunnittelemaan onnistuneen kampanjan.

Laita viestiä: info@mediani.fi

Tai soita: +358 44 986 1636

 

Lisää aiheesta:

  1. https://www.g2.com/articles/history-of-advertising

  2. https://hbr.org/2013/03/the-best-advertising-is-sincere

  3. https://marketingepic.com/what-makes-good-ad/


     

Mediani.fi – Suomen monipuolisin mainospaikkojen välityspalvelu

Mediani on palvelu mainospaikkojen myymiseen ja ostamiseen. Palvelu tarjoaa mainostajalle nopean väylän löytää enemmän oman kohderyhmän tavoittavia vaihtoehtoja – mainospaikkoja ja medioita. Tehokkaiden kampanjasuunnittelu- ja tilaustenhallintatyökalujen lisäksi Medianissa on monipuoliset työvälineet mainos- ja mediatoimistoille mm. mainostajatilien ja kampanjakohtaisten aineistojen hallintaan. Mainostilan myyjälle Mediani mahdollistaa mainosmyynnin tehostamisen ja tuottavuuden parantamisen. Mediani-palvelu skaalautuu myyntikanavasta verkkokauppa-alustaksi ja varaustenhallintajärjestelmäksi.